Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apathy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "apati" till svenska språket

EnglishSwedish

Apathy

[Apati]
/æpəθi/

noun

1. An absence of emotion or enthusiasm

  synonym:
 • apathy

1. En frånvaro av känslor eller entusiasm

  synonym:
 • apati

2. The trait of lacking enthusiasm for or interest in things generally

  synonym:
 • apathy
 • ,
 • indifference
 • ,
 • numbness
 • ,
 • spiritlessness

2. Egenskapen att sakna entusiasm för eller intresse för saker i allmänhet

  synonym:
 • apati
 • ,
 • likgiltighet
 • ,
 • domningar
 • ,
 • andlöshet

Examples of using

My apathy for voting comes from my distaste for politics.
Min apati för att rösta kommer från min avsky för politik.