Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "antique" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "antik" till svenska språket

EnglishSwedish

Antique

[Antik]
/æntik/

noun

1. An elderly man

  synonym:
 • old-timer
 • ,
 • oldtimer
 • ,
 • gaffer
 • ,
 • old geezer
 • ,
 • antique

1. En äldre man

  synonym:
 • gammaldags
 • ,
 • oldtimer
 • ,
 • gaffer
 • ,
 • gamla jösses
 • ,
 • antik

2. Any piece of furniture or decorative object or the like produced in a former period and valuable because of its beauty or rarity

  synonym:
 • antique

2. Alla möbler eller dekorativa föremål eller liknande som producerats under en tidigare period och värdefulla på grund av dess skönhet eller sällsynthet

  synonym:
 • antik

verb

1. Shop for antiques

 • "We went antiquing on saturday"
  synonym:
 • antique

1. Handla antikviteter

 • "Vi åkte antikviteter på lördagen"
  synonym:
 • antik

2. Give an antique appearance to

 • "Antique furniture"
  synonym:
 • antique
 • ,
 • antiquate

2. Ge ett antikt utseende till

 • "Antika möbler"
  synonym:
 • antik
 • ,
 • föråldrad

adjective

1. Made in or typical of earlier times and valued for its age

 • "The beautiful antique french furniture"
  synonym:
 • antique

1. Tillverkad i eller typisk för tidigare tider och värderad för sin ålder

 • "De vackra antika franska möblerna"
  synonym:
 • antik

2. Out of fashion

 • "A suit of rather antique appearance"
 • "Demode (or outmoded) attire"
 • "Outmoded ideas"
  synonym:
 • antique
 • ,
 • demode
 • ,
 • ex
 • ,
 • old-fashioned
 • ,
 • old-hat(p)
 • ,
 • outmoded
 • ,
 • passe
 • ,
 • passee

2. Ur modet

 • "En kostym av ganska antikt utseende"
 • "Demode (eller föråldrad) klädsel"
 • "Föråldrade idéer"
  synonym:
 • antik
 • ,
 • demod
 • ,
 • ex
 • ,
 • gammaldags
 • ,
 • gammal hatt(p)
 • ,
 • föråldrad
 • ,
 • pass
 • ,
 • passee

3. Belonging to or lasting from times long ago

 • "Age-old customs"
 • "The antique fear that days would dwindle away to complete darkness"
  synonym:
 • age-old
 • ,
 • antique

3. Tillhör eller varar från tider för länge sedan

 • "Åldersgamla seder"
 • "Den antika rädslan för att dagar skulle minska till fullständigt mörker"
  synonym:
 • ålderdomlig
 • ,
 • antik

Examples of using

She has some beautiful antique furniture.
Hon har några vackra antika möbler.
Nowhere but in the world of the antique is it more obvious that many of the things that we, as individuals hold dear, are completely arbitrary.
Ingen annanstans än i antikens värld är det mer uppenbart att många av de saker som vi, som individer värdesätter, är helt godtyckliga.
This table is a priceless antique.
Det här bordet är en ovärderlig antikvitet.