Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "antipodes" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "antipoder" till svenska språket

EnglishSwedish

Antipodes

[Antipoder]
/æntɪpoʊdiz/

noun

1. Any two places or regions on diametrically opposite sides of the earth

  • "The north pole and the south pole are antipodes"
    synonym:
  • antipodes

1. Vilka två platser eller regioner som helst på diametralt motsatta sidor av jorden

  • "Nordpolen och sydpolen är antipoder"
    synonym:
  • antipoder