Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "antenna" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "antenn" till svenska språket

EnglishSwedish

Antenna

[Antenn]
/æntɛnə/

noun

1. An electrical device that sends or receives radio or television signals

  synonym:
 • antenna
 • ,
 • aerial
 • ,
 • transmitting aerial

1. En elektrisk apparat som sänder eller tar emot radio- eller televisionssignaler

  synonym:
 • antenn
 • ,
 • sändande antenn

2. Sensitivity similar to that of a receptor organ

 • "He had a special antenna for public relations"
  synonym:
 • antenna
 • ,
 • feeler

2. Känslighet liknande den hos ett receptororgan

 • "Han hade en speciell antenn för pr"
  synonym:
 • antenn
 • ,
 • kännare

3. One of a pair of mobile appendages on the head of e.g. insects and crustaceans

 • Typically sensitive to touch and taste
  synonym:
 • antenna
 • ,
 • feeler

3. Ett av ett par mobila bihang på huvudet av t. ex. insekter och kräftdjur

 • Typiskt känslig för beröring och smak
  synonym:
 • antenn
 • ,
 • kännare

Examples of using

Have they connected the radio antenna?
Har de kopplat radioantennen?