Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "annual" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "annual" till svenska språket

EnglishSwedish

Annual

[Årlig]
/ænjuəl/

noun

1. (botany) a plant that completes its entire life cycle within the space of a year

  synonym:
 • annual

1. (botanik) en växt som fullbordar hela sin livscykel inom loppet av ett år

  synonym:
 • årlig

2. A reference book that is published regularly once every year

  synonym:
 • annual
 • ,
 • yearly
 • ,
 • yearbook

2. En uppslagsbok som ges ut regelbundet en gång varje år

  synonym:
 • årlig
 • ,
 • årligen
 • ,
 • årsbok

adjective

1. Completing its life cycle within a year

 • "A border of annual flowering plants"
  synonym:
 • annual
 • ,
 • one-year

1. Slutför sin livscykel inom ett år

 • "En gräns för ettåriga blommande växter"
  synonym:
 • årlig
 • ,
 • ett år

2. Occurring or payable every year

 • "An annual trip to paris"
 • "Yearly medical examinations"
 • "Annual (or yearly) income"
  synonym:
 • annual
 • ,
 • yearly

2. Inträffar eller betalas varje år

 • "En årlig resa till paris"
 • "Årliga läkarundersökningar"
 • "Årlig (eller årlig) inkomst"
  synonym:
 • årlig
 • ,
 • årligen

Examples of using

It's time to make out our annual report.
Det är dags att göra vår årsredovisning.
We always look forward to Tom's annual visit.
Vi ser alltid fram emot Toms årliga besök.
What's your annual income?
Vad är din årsinkomst?