Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "animal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "djur" till svenska språket

EnglishSwedish

Animal

[Djur]
/ænəməl/

noun

1. A living organism characterized by voluntary movement

  synonym:
 • animal
 • ,
 • animate being
 • ,
 • beast
 • ,
 • brute
 • ,
 • creature
 • ,
 • fauna

1. En levande organism som kännetecknas av frivillig rörelse

  synonym:
 • djur
 • ,
 • animera varelse
 • ,
 • odjur
 • ,
 • ,
 • varelse
 • ,
 • fauna

adjective

1. Marked by the appetites and passions of the body

 • "Animal instincts"
 • "Carnal knowledge"
 • "Fleshly desire"
 • "A sensual delight in eating"
 • "Music is the only sensual pleasure without vice"
  synonym:
 • animal(a)
 • ,
 • carnal
 • ,
 • fleshly
 • ,
 • sensual

1. Märkt av kroppens aptit och passioner

 • "Djurinstinkter"
 • "Köttslig kunskap"
 • "Köttlig önskan"
 • "En sensuell fröjd i att äta"
 • "Musik är det enda sensuella nöjet utan last"
  synonym:
 • djur(a)
 • ,
 • köttslig
 • ,
 • sensuell

Examples of using

The great blue whale is the largest animal to have ever existed.
Den stora blåvalen är det största djur som någonsin har funnits.
If I were an animal, I'd be a dolphin.
Om jag var ett djur skulle jag vara en delfin.
What's your favorite animal?
Vilket är ditt favoritdjur?