Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "angular" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "angular" till svenska språket

EnglishSwedish

Angular

[Vinkelformad]
/æŋgjələr/

adjective

1. Measured by an angle or by the rate of change of an angle

 • "Angular momentum"
  synonym:
 • angular

1. Mätt med en vinkel eller med förändringshastigheten för en vinkel

 • "Vinkelmomentum"
  synonym:
 • kantig

2. Having angles or an angular shape

  synonym:
 • angular
 • ,
 • angulate

2. Har vinklar eller en vinkelform

  synonym:
 • kantig
 • ,
 • vinkla