Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anesthetic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "anestetisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Anesthetic

[Bedövningsmedel]
/ænəsθɛtɪk/

noun

1. A drug that causes temporary loss of bodily sensations

  synonym:
 • anesthetic
 • ,
 • anaesthetic
 • ,
 • anesthetic agent
 • ,
 • anaesthetic agent

1. Ett läkemedel som orsakar tillfällig förlust av kroppsliga förnimmelser

  synonym:
 • bedövningsmedel

adjective

1. Relating to or producing insensibility

  synonym:
 • anaesthetic
 • ,
 • anesthetic

1. Relaterar till eller producerar okänslighet

  synonym:
 • bedövningsmedel

2. Characterized by insensibility

 • "The young girls are in a state of possession--blind and deaf and anesthetic"
 • "An anesthetic state"
  synonym:
 • anesthetic(a)
 • ,
 • anaesthetic(a)

2. Kännetecknas av okänslighet

 • "De unga flickorna är i ett tillstånd av besittning-blinda och döva och bedövningsmedel"
 • "Ett bedövningsmedelstillstånd"
  synonym:
 • bedövningsmedel(a)