Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "amplification" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förstärkning" till svenska språket

EnglishSwedish

Amplification

[Förstärkning]
/æmpləfəkeʃən/

noun

1. Addition of extra material or illustration or clarifying detail

 • "A few remarks added in amplification and defense"
 • "An elaboration of the sketch followed"
  synonym:
 • amplification
 • ,
 • elaboration

1. Tillägg av extra material eller illustration eller förtydligande detalj

 • "Några anmärkningar tillagda i förstärkning och försvar"
 • "En utarbetning av skissen följde"
  synonym:
 • förstärkning
 • ,
 • utarbetande

2. The amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input

  synonym:
 • amplification
 • ,
 • gain

2. Mängden ökning av signaleffekt eller spänning eller ström uttryckt som förhållandet mellan utgång och ingång

  synonym:
 • förstärkning
 • ,
 • vinna

3. (electronics) the act of increasing voltage or power or current

  synonym:
 • amplification

3. (elektronik) handlingen att öka spänning eller effekt eller ström

  synonym:
 • förstärkning