Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "amnesty" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "amnesti" till svenska språket

EnglishSwedish

Amnesty

[Amnesti]
/æmnəsti/

noun

1. A period during which offenders are exempt from punishment

  synonym:
 • amnesty

1. En period under vilken lagöverträdare är befriade från straff

  synonym:
 • amnesti

2. A warrant granting release from punishment for an offense

  synonym:
 • pardon
 • ,
 • amnesty

2. Ett beslut om frigivning från straff för ett brott

  synonym:
 • ursäkta
 • ,
 • amnesti

3. The formal act of liberating someone

  synonym:
 • amnesty
 • ,
 • pardon
 • ,
 • free pardon

3. Den formella handlingen att befria någon

  synonym:
 • amnesti
 • ,
 • ursäkta
 • ,
 • gratis benådning

verb

1. Grant a pardon to (a group of people)

  synonym:
 • amnesty

1. Bevilja benådning till (en grupp människor)

  synonym:
 • amnesti