Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "amenable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "amenable" till svenska språket

EnglishSwedish

Amenable

[Mottaglig]
/əmɛnəbəl/

adjective

1. Disposed or willing to comply

 • "Someone amenable to persuasion"
  synonym:
 • amenable
 • ,
 • conformable

1. Disponerad eller villig att följa

 • "Någon som är mottaglig för övertalning"
  synonym:
 • mottaglig
 • ,
 • överensstämmande

2. Readily reacting to suggestions and influences

 • "A responsive student"
  synonym:
 • amenable
 • ,
 • tractable

2. Reagerar lätt på förslag och influenser

 • "En lyhörd student"
  synonym:
 • mottaglig
 • ,
 • lätthanterlig

3. Open to being acted upon in a certain way

 • "An amenable hospitalization should not result in untimely death"
 • "The tumor was not amenable to surgical treatment"
  synonym:
 • amenable

3. Öppen för att ageras på ett visst sätt

 • "En mottaglig sjukhusvistelse bör inte leda till alltför tidig död"
 • "Tumören var inte mottaglig för kirurgisk behandling"
  synonym:
 • mottaglig

4. Liable to answer to a higher authority

 • "The president is amenable to the constitutional court"
  synonym:
 • amenable

4. Ansvarig att svara till en högre myndighet

 • "Presidenten är mottaglig för författningsdomstolen"
  synonym:
 • mottaglig