Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ambiguity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tvetydighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Ambiguity

[Tvetydighet]
/æmbɪgjuəti/

noun

1. An expression whose meaning cannot be determined from its context

  synonym:
 • ambiguity

1. Ett uttryck vars innebörd inte kan bestämmas utifrån sitt sammanhang

  synonym:
 • tvetydighet

2. Unclearness by virtue of having more than one meaning

  synonym:
 • ambiguity
 • ,
 • equivocalness

2. Oklarhet i kraft av att ha mer än en betydelse

  synonym:
 • tvetydighet

Examples of using

There is just so much beauty in ambiguity!
Det finns bara så mycket skönhet i tvetydighet!