Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ambidextrous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ambidextrous" till svenska språket

EnglishSwedish

Ambidextrous

[Ambidextrous]
/æmbədɛkstrəs/

adjective

1. Equally skillful with each hand

 • "An ambidextrous surgeon"
  synonym:
 • ambidextrous
 • ,
 • two-handed

1. Lika skicklig med varje hand

 • "En ambidextrous kirurg"
  synonym:
 • ambidextrous
 • ,
 • tvåhands

2. Marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another

 • "She was a deceitful scheming little thing"- israel zangwill
 • "A double-dealing double agent"
 • "A double-faced infernal traitor and schemer"- w.m.thackeray
  synonym:
 • ambidextrous
 • ,
 • deceitful
 • ,
 • double-dealing
 • ,
 • duplicitous
 • ,
 • Janus-faced
 • ,
 • two-faced
 • ,
 • double-faced
 • ,
 • double-tongued

2. Präglas av avsiktlig vilseledande, särskilt genom att låtsas som en uppsättning känslor och agera under påverkan av en annan

 • "Hon var en bedräglig intrig liten sak" - israel zangwill
 • "En dubbelaffärsdubbelagent"
 • "En dubbelsidig infernalisk förrädare och bedragare" - wmthackeray
  synonym:
 • ambidextrous
 • ,
 • bedräglig
 • ,
 • dubbelhandel
 • ,
 • dubbelsidig
 • ,
 • Janus-ansikte
 • ,
 • tvåsidig
 • ,
 • dubbeltungad

Examples of using

Tom is ambidextrous.
Tom är ambidextrous.