Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "almost" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nästan" till svenska språket

EnglishSwedish

Almost

[Nästan]
/ɔlmoʊst/

adverb

1. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

1. (av handlingar eller tillstånd) något mindre än eller inte riktigt genomförda

 • Alla utom
 • "Jobbet är (bara) om gjort"
 • "Bebisen sov nästan när larmet ljöd"
 • "Vi är nästan klara"
 • "Bilen körde nästan ner henne"
 • "Han svimmade nästan"
 • "Pratade i nästan 2 timmar"
 • "Inspelningen är nästan perfekt"
 • "Nästan alla parter skrev på kontraktet"
 • "Jag var nästan utmattad av löpningen"
 • "De flesta är överens"
  synonym:
 • om
 • ,
 • nästan
 • ,
 • mest
 • ,
 • nära
 • ,
 • praktiskt taget

Examples of using

Tom takes a bath almost every evening.
Tom tar ett bad nästan varje kväll.
Tom got very sick and almost died.
Tom blev väldigt sjuk och dog nästan.
They were almost run over by a truck.
De blev nästan överkörda av en lastbil.