Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "allergic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "allergisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Allergic

[Allergisk]
/ələrʤɪk/

adjective

1. Characterized by or caused by allergy

 • "An allergic reaction"
  synonym:
 • allergic

1. Kännetecknas av eller orsakas av allergi

 • "En allergisk reaktion"
  synonym:
 • allergisk

2. Having an allergy or peculiar or excessive susceptibility (especially to a specific factor)

 • "Allergic children"
 • "Hypersensitive to pollen"
  synonym:
 • allergic
 • ,
 • hypersensitive
 • ,
 • hypersensitized
 • ,
 • hypersensitised
 • ,
 • sensitized
 • ,
 • sensitised
 • ,
 • supersensitive
 • ,
 • supersensitized
 • ,
 • supersensitised

2. Att ha en allergi eller speciell eller överdriven känslighet (särskilt för en specifik faktor)

 • "Allergiska barn"
 • "Överkänslig för pollen"
  synonym:
 • allergisk
 • ,
 • överkänslig
 • ,
 • hypersensibiliserad
 • ,
 • sensibiliserad
 • ,
 • supersensibiliserad
 • ,
 • översensibiliserad

Examples of using

I'm allergic to carrots.
Jag är allergisk mot morötter.
She's allergic to cats.
Hon är allergisk mot katter.
He's allergic to cats.
Han är allergisk mot katter.