Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "allay" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "allay" till svenska språket

EnglishSwedish

Allay

[Dämpa]
/əle/

verb

1. Lessen the intensity of or calm

 • "The news eased my conscience"
 • "Still the fears"
  synonym:
 • still
 • ,
 • allay
 • ,
 • relieve
 • ,
 • ease

1. Minska intensiteten av eller lugna

 • "Nyheten lättade mitt samvete"
 • "Fortfarande rädslorna"
  synonym:
 • fortfarande
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • lindra
 • ,
 • lätthet

2. Satisfy (thirst)

 • "The cold water quenched his thirst"
  synonym:
 • quench
 • ,
 • slake
 • ,
 • allay
 • ,
 • assuage

2. Tillfredsställa (törst)

 • "Det kalla vattnet släckte hans törst"
  synonym:
 • släcka
 • ,
 • slake
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • lindra