Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ai" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ai" till svenska språket

EnglishSwedish

Ai

[Ai]
/aɪ/

noun

1. An agency of the united states army responsible for providing timely and relevant and accurate and synchronized intelligence to tactical and operational and strategic level commanders

  synonym:
 • Army Intelligence
 • ,
 • AI

1. En byrå från usa:s armé som ansvarar för att tillhandahålla aktuell och relevant och korrekt och synkroniserad underrättelsetjänst till befälhavare på taktisk och operativ och strategisk nivå

  synonym:
 • Arméns underrättelsetjänst
 • ,
 • AI

2. The branch of computer science that deal with writing computer programs that can solve problems creatively

 • "Workers in ai hope to imitate or duplicate intelligence in computers and robots"
  synonym:
 • artificial intelligence
 • ,
 • AI

2. Den gren av datavetenskap som handlar om att skriva datorprogram som kan lösa problem kreativt

 • "Arbetare inom ai hoppas kunna imitera eller duplicera intelligens i datorer och robotar"
  synonym:
 • artificiell intelligens
 • ,
 • AI

3. A sloth that has three long claws on each forefoot and each hindfoot

  synonym:
 • three-toed sloth
 • ,
 • ai
 • ,
 • Bradypus tridactylus

3. En sengångare som har tre långa klor på varje framfot och varje bakfot

  synonym:
 • tretåig sengångare
 • ,
 • ai
 • ,
 • Bradypus tridactylus

4. The introduction of semen into the oviduct or uterus by some means other than sexual intercourse

  synonym:
 • artificial insemination
 • ,
 • AI

4. Införande av sperma i äggledaren eller livmodern på annat sätt än samlag

  synonym:
 • konstgjord insemination
 • ,
 • AI