Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agreement" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avtal" till svenska språket

EnglishSwedish

Agreement

[Avtal]
/əgrimənt/

noun

1. The statement (oral or written) of an exchange of promises

 • "They had an agreement that they would not interfere in each other's business"
 • "There was an understanding between management and the workers"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • understanding

1. Uttalandet (muntligt eller skriftligt) om ett utbyte av löften

 • "De hade en överenskommelse om att de inte skulle blanda sig i varandras affärer"
 • "Det fanns en förståelse mellan ledningen och arbetarna"
  synonym:
 • avtal
 • ,
 • förståelse

2. Compatibility of observations

 • "There was no agreement between theory and measurement"
 • "The results of two tests were in correspondence"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • correspondence

2. Observationernas förenlighet

 • "Det fanns ingen överensstämmelse mellan teori och mätning"
 • "Resultaten av två tester överensstämde"
  synonym:
 • avtal
 • ,
 • korrespondens

3. Harmony of people's opinions or actions or characters

 • "The two parties were in agreement"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • accord

3. Harmoni mellan människors åsikter eller handlingar eller karaktärer

 • "De två parterna var överens"
  synonym:
 • avtal
 • ,
 • överensstämma

4. The thing arranged or agreed to

 • "They made arrangements to meet in chicago"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • arrangement

4. Saken ordnad eller överenskommen

 • "De gjorde arrangemang för att träffas i chicago"
  synonym:
 • avtal
 • ,
 • arrangemang

5. The determination of grammatical inflection on the basis of word relations

  synonym:
 • agreement
 • ,
 • concord

5. Bestämning av grammatisk böjning på basis av ordrelationer

  synonym:
 • avtal
 • ,
 • samförstånd

6. The verbal act of agreeing

  synonym:
 • agreement

6. Den verbala handlingen att komma överens

  synonym:
 • avtal

Examples of using

The details of the agreement were worked out behind the scenes.
Detaljerna i avtalet utarbetades bakom kulisserna.
I am in complete agreement with everything he said.
Jag håller helt med om allt han sa.
Two big powers have signed a secret agreement.
Två stormakter har undertecknat ett hemligt avtal.