Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agony" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "agony" till svenska språket

EnglishSwedish

Agony

[Vånda]
/ægəni/

noun

1. Intense feelings of suffering

 • Acute mental or physical pain
 • "An agony of doubt"
 • "The torments of the damned"
  synonym:
 • agony
 • ,
 • torment
 • ,
 • torture

1. Intensiva känslor av lidande

 • Akut psykisk eller fysisk smärta
 • "En plåga av tvivel"
 • "De fördömdas plågor"
  synonym:
 • vånda
 • ,
 • plåga
 • ,
 • tortyr

2. A state of acute pain

  synonym:
 • agony
 • ,
 • suffering
 • ,
 • excruciation

2. Ett tillstånd av akut smärta

  synonym:
 • vånda
 • ,
 • lidande
 • ,
 • olidlighet

Examples of using

I just love to read the agony column in teenage magazines.
Jag älskar bara att läsa våndaspalten i tonårstidningar.
She screamed in agony.
Hon skrek av vånda.
He held back a cry of agony.
Han höll tillbaka ett rop av vånda.