Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "afflict" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "påverkan" till svenska språket

EnglishSwedish

Afflict

[Drabbad]
/əflɪkt/

verb

1. Cause great unhappiness for

 • Distress
 • "She was afflicted by the death of her parents"
  synonym:
 • afflict

1. Orsaka stor olycka för

 • Nöd
 • "Hon drabbades av sina föräldrars död"
  synonym:
 • plåga

2. Cause physical pain or suffering in

 • "Afflict with the plague"
  synonym:
 • afflict
 • ,
 • smite

2. Orsaka fysisk smärta eller lidande i

 • "Påverkan med pesten"
  synonym:
 • plåga
 • ,
 • slå