Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affirm" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bekräfta" till svenska språket

EnglishSwedish

Affirm

[Bekräfta]
/əfərm/

verb

1. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

1. Etablera eller stärka som med nya bevis eller fakta

 • "Hans historia bekräftade mina tvivel"
 • "Bevisningen stöder den tilltalade"
  synonym:
 • bekräfta
 • ,
 • upprätthålla
 • ,
 • styrka
 • ,
 • stöd

2. To declare or affirm solemnly and formally as true

 • "Before god i swear i am innocent"
  synonym:
 • affirm
 • ,
 • verify
 • ,
 • assert
 • ,
 • avow
 • ,
 • aver
 • ,
 • swan
 • ,
 • swear

2. Att högtidligt och formellt förklara eller bekräfta som sant

 • "Innan gud svär jag att jag är oskyldig"
  synonym:
 • bekräfta
 • ,
 • verifiera
 • ,
 • hävda
 • ,
 • avow
 • ,
 • medelvärde
 • ,
 • svan
 • ,
 • svära

3. Say yes to

  synonym:
 • affirm

3. Säg ja till

  synonym:
 • bekräfta