Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "adversity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "motgång" till svenska språket

EnglishSwedish

Adversity

[Motgångar]
/ædvərsɪti/

noun

1. A state of misfortune or affliction

 • "Debt-ridden farmers struggling with adversity"
 • "A life of hardship"
  synonym:
 • adversity
 • ,
 • hardship
 • ,
 • hard knocks

1. Ett tillstånd av olycka eller lidande

 • "Skuldtyngda bönder som kämpar med motgångar"
 • "Ett liv i svårigheter"
  synonym:
 • motgångar
 • ,
 • svårigheter
 • ,
 • hårda knackar

2. A stroke of ill fortune

 • A calamitous event
 • "A period marked by adversities"
  synonym:
 • adversity

2. Ett slag av olycka

 • En olycklig händelse
 • "En period präglad av motgångar"
  synonym:
 • motgångar

Examples of using

She carries on smiling even in the face of adversity.
Hon fortsätter att le även inför motgångar.