Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "admonition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förmaning" till svenska språket

EnglishSwedish

Admonition

[Förmaning]
/ædmənɪʃən/

noun

1. Cautionary advice about something imminent (especially imminent danger or other unpleasantness)

 • "A letter of admonition about the dangers of immorality"
 • "The warning was to beware of surprises"
 • "His final word of advice was not to play with matches"
  synonym:
 • admonition
 • ,
 • monition
 • ,
 • warning
 • ,
 • word of advice

1. Varnande råd om något överhängande (särskilt överhängande fara eller annan obehaglighet)

 • "Ett förmaningsbrev om farorna med omoral"
 • "Varningen var att akta sig för överraskningar"
 • "Hans sista råd var att inte spela med matcher"
  synonym:
 • förmaning
 • ,
 • monition
 • ,
 • varning
 • ,
 • råd

2. A firm rebuke

  synonym:
 • admonition
 • ,
 • admonishment
 • ,
 • monition

2. En bestämd tillrättavisning

  synonym:
 • förmaning
 • ,
 • monition