Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "adjust" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "justera" till svenska språket

EnglishSwedish

Adjust

[Justera]
/əʤəst/

verb

1. Alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard

 • "Adjust the clock, please"
 • "Correct the alignment of the front wheels"
  synonym:
 • adjust
 • ,
 • set
 • ,
 • correct

1. Ändra eller reglera för att uppnå noggrannhet eller följa en standard

 • "Justera klockan, tack"
 • "Korrigera framhjulens inriktning"
  synonym:
 • justera
 • ,
 • uppsättning
 • ,
 • rätta

2. Place in a line or arrange so as to be parallel or straight

 • "Align the car with the curb"
 • "Align the sheets of paper on the table"
  synonym:
 • align
 • ,
 • aline
 • ,
 • line up
 • ,
 • adjust

2. Placera i en linje eller ordna så att den är parallell eller rak

 • "Justera bilen med trottoarkanten"
 • "Justera pappersarken på bordet"
  synonym:
 • justera
 • ,
 • aline
 • ,
 • ställ upp

3. Adapt or conform oneself to new or different conditions

 • "We must adjust to the bad economic situation"
  synonym:
 • adjust
 • ,
 • conform
 • ,
 • adapt

3. Anpassa eller anpassa sig till nya eller annorlunda förhållanden

 • "Vi måste anpassa oss till den dåliga ekonomiska situationen"
  synonym:
 • justera
 • ,
 • överensstämma
 • ,
 • anpassa sig

4. Make correspondent or conformable

 • "Adjust your eyes to the darkness"
  synonym:
 • adjust

4. Gör korrespondent eller anpassningsbar

 • "Justera dina ögon mot mörkret"
  synonym:
 • justera

5. Decide how much is to be paid on an insurance claim

  synonym:
 • adjust

5. Bestäm hur mycket som ska betalas på ett försäkringskrav

  synonym:
 • justera

Examples of using

The manager's business is to adjust all complaints of the customers.
Chefens verksamhet är att justera alla klagomål från kunderna.
I can't adjust myself to the climate here.
Jag kan inte anpassa mig till klimatet här.
Could you tell me how to adjust the volume?
Kan du berätta för mig hur man justerar volymen?