Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "additive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "additiv" till svenska språket

EnglishSwedish

Additive

[Tillsats]
/ædətɪv/

noun

1. Something added to enhance food or gasoline or paint or medicine

  synonym:
 • additive

1. Något tillsatt för att förbättra mat eller bensin eller färg eller medicin

  synonym:
 • tillsats

adjective

1. Designating or involving an equation whose terms are of the first degree

  synonym:
 • linear
 • ,
 • additive

1. Beteckna eller involvera en ekvation vars termer är av första graden

  synonym:
 • linjär
 • ,
 • tillsats

2. Characterized or produced by addition

 • "An additive process"
  synonym:
 • additive

2. Karakteriseras eller framställs genom tillsats

 • "En additiv process"
  synonym:
 • tillsats