Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acme" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "acme" till svenska språket

EnglishSwedish

Acme

[Acme]
/ækmi/

noun

1. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

1. Den högsta nivån eller graden som kan uppnås

 • Det högsta utvecklingsstadiet
 • "Hans landskap ansågs vara skönhetens höjdpunkt"
 • "Konstnärens gåvor är på topp"
 • "På höjden av sin karriär"
 • "Perfektionens topp"
 • "Sommaren var på topp"
 • "...slungade einstein till berömmelsens höjdpunkt"
 • "Toppmötet för hans ambition"
 • "Så många högsta superlativ som människan uppnått"
 • "På toppen av sitt yrke"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • höjd
 • ,
 • topp
 • ,
 • höjdpunkt
 • ,
 • toppmöte
 • ,
 • superlativ
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop

2. The highest point (of something)

 • "At the peak of the pyramid"
  synonym:
 • vertex
 • ,
 • peak
 • ,
 • apex
 • ,
 • acme

2. Den högsta punkten (av något)

 • "På toppen av pyramiden"
  synonym:
 • vertex
 • ,
 • topp
 • ,
 • apex
 • ,
 • acme