Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "achieve" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppnå" till svenska språket

EnglishSwedish

Achieve

[Uppnå]
/əʧiv/

verb

1. To gain with effort

 • "She achieved her goal despite setbacks"
  synonym:
 • achieve
 • ,
 • accomplish
 • ,
 • attain
 • ,
 • reach

1. Att vinna med ansträngning

 • "Hon uppnådde sitt mål trots motgångar"
  synonym:
 • uppnå
 • ,
 • åstadkomma
 • ,

Examples of using

I think that machine doesn't need any more broken parts. I can't achieve anything with my bare hands.
Jag tror att den maskinen inte behöver fler trasiga delar. Jag kan inte uppnå något med mina bara händer.
A recent drop in house prices will help first home buyers to achieve their dream of owning their own home.
En nyligen sjunkande huspriser kommer att hjälpa första bostadsköpare att uppnå sin dröm om att äga sitt eget hem.
Sitting on a couch, you won't achieve a lot.
Sitter på en soffa, du kommer inte att uppnå mycket.