Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ache" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ache" till svenska språket

EnglishSwedish

Ache

[Värk]
/ek/

noun

1. A dull persistent (usually moderately intense) pain

  synonym:
 • ache
 • ,
 • aching

1. En tråkig ihållande (vanligtvis måttligt intensiv) smärta

  synonym:
 • värk
 • ,
 • värkande

verb

1. Feel physical pain

 • "Were you hurting after the accident?"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • ache
 • ,
 • suffer

1. Känna fysisk smärta

 • "Har du ont efter olyckan?"
  synonym:
 • skada
 • ,
 • värk
 • ,
 • lida

2. Have a desire for something or someone who is not present

 • "She ached for a cigarette"
 • "I am pining for my lover"
  synonym:
 • ache
 • ,
 • yearn
 • ,
 • yen
 • ,
 • pine
 • ,
 • languish

2. Ha en önskan om något eller någon som inte är närvarande

 • "Hon värkte efter en cigarett"
 • "Jag längtar efter min älskare"
  synonym:
 • värk
 • ,
 • längta
 • ,
 • yen
 • ,
 • tall
 • ,
 • tyna bort

3. Be the source of pain

  synonym:
 • ache
 • ,
 • smart
 • ,
 • hurt

3. Var källan till smärta

  synonym:
 • värk
 • ,
 • smart
 • ,
 • skada

Examples of using

My joints ache.
Mina leder värker.
I've taken some medicine for my stomach ache.
Jag har tagit lite medicin mot magont.
I have an ache in my arm.
Jag har ont i armen.