Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accredit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ackreditera" till svenska språket

EnglishSwedish

Accredit

[Ackreditera]
/əkrɛdət/

verb

1. Grant credentials to

 • "The regents officially recognized the new educational institution"
 • "Recognize an academic degree"
  synonym:
 • accredit
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise

1. Bevilja referenser till

 • "Regenterna erkände officiellt den nya utbildningsinstitutionen"
 • "Erkänna en akademisk examen"
  synonym:
 • ackreditera
 • ,
 • känna igen

2. Provide or send (envoys or embassadors) with official credentials

  synonym:
 • accredit

2. Förse eller skicka (sändebud eller ambassadörer) med officiella meriter

  synonym:
 • ackreditera

3. Ascribe an achievement to

 • "She was not properly credited in the program"
  synonym:
 • accredit
 • ,
 • credit

3. Tillskriva en prestation

 • "Hon krediterades inte ordentligt i programmet"
  synonym:
 • ackreditera
 • ,
 • kredit