Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abridge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "abridge" till svenska språket

EnglishSwedish

Abridge

[Förkorta]
/əbrɪʤ/

verb

1. Reduce in scope while retaining essential elements

 • "The manuscript must be shortened"
  synonym:
 • abridge
 • ,
 • foreshorten
 • ,
 • abbreviate
 • ,
 • shorten
 • ,
 • cut
 • ,
 • contract
 • ,
 • reduce

1. Minska omfattningen samtidigt som väsentliga delar bibehålls

 • "Manuskriptet måste förkortas"
  synonym:
 • förkorta
 • ,
 • skära
 • ,
 • kontrakt
 • ,
 • minska

2. Lessen, diminish, or curtail

 • "The new law might abridge our freedom of expression"
  synonym:
 • abridge

2. Minska, minska eller minska

 • "Den nya lagen kan förkorta vår yttrandefrihet"
  synonym:
 • förkorta