Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abreast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "abreast" till svenska språket

EnglishSwedish

Abreast

[I bredd]
/əbrɛst/

adjective

1. Being up to particular standard or level especially in being up to date in knowledge

 • "Kept abreast of the latest developments"
 • "Constant revision keeps the book au courant"
 • "Always au fait on the latest events"
 • "Up on the news"
  synonym:
 • abreast(p)
 • ,
 • au courant
 • ,
 • au fait
 • ,
 • up on(p)

1. Att vara upp till särskild standard eller nivå, särskilt genom att vara uppdaterad i kunskap

 • "Höll sig à jour med den senaste utvecklingen"
 • "Konstant revision håller boken au courant"
 • "Alltid au fait på de senaste händelserna"
 • "Upp på nyheterna"
  synonym:
 • abreast(p)
 • ,
 • au courant
 • ,
 • au fait
 • ,
 • upp på(p)

adverb

1. Alongside each other, facing in the same direction

  synonym:
 • abreast

1. Bredvid varandra, vända åt samma håll

  synonym:
 • i bredd

Examples of using

The schoolboys marched four abreast.
Skolpojkarna marscherade fyra bredvid.
Doctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.
Läkare bör hålla sig à jour med all den senaste utvecklingen inom medicin.