Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abnormality" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "abnormalitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Abnormality

[Onormalitet]
/æbnɔrmæləti/

noun

1. An abnormal physical condition resulting from defective genes or developmental deficiencies

  synonym:
 • abnormality
 • ,
 • abnormalcy

1. Ett onormalt fysiskt tillstånd till följd av defekta gener eller utvecklingsbrister

  synonym:
 • abnormitet
 • ,
 • onormalhet

2. Retardation sufficient to fall outside the normal range of intelligence

  synonym:
 • abnormality
 • ,
 • mental defectiveness

2. Retardation tillräcklig för att falla utanför det normala intelligensområdet

  synonym:
 • abnormitet
 • ,
 • mental defekt

3. Marked strangeness as a consequence of being abnormal

  synonym:
 • abnormality
 • ,
 • freakishness

3. Markant konstigheter som en konsekvens av att vara onormal

  synonym:
 • abnormitet
 • ,
 • freakishness

4. Behavior that breaches the rule or etiquette or custom or morality

  synonym:
 • abnormality
 • ,
 • irregularity

4. Beteende som bryter mot regeln eller etiketten eller seden eller moralen

  synonym:
 • abnormitet
 • ,
 • oegentlighet