Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abide" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "abide" till svenska språket

EnglishSwedish

Abide

[Håll dig]
/əbaɪd/

verb

1. Dwell

 • "You can stay with me while you are in town"
 • "Stay a bit longer--the day is still young"
  synonym:
 • bide
 • ,
 • abide
 • ,
 • stay

1. Bo

 • "Du kan bo hos mig medan du är i stan"
 • "Stanna lite längre-dagen är fortfarande ung"
  synonym:
 • bida
 • ,
 • förbli
 • ,
 • stanna kvar

2. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

2. Stå ut med något eller någon obehaglig

 • "Jag orkar inte med hans ständiga kritik"
 • "Den nye sekreteraren fick utstå många oprofessionella kommentarer"
 • "Han lärde sig att tolerera värmen"
 • "Hon stack ut två år i ett eländigt äktenskap"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • stick ut
 • ,
 • mage
 • ,
 • björn
 • ,
 • stå
 • ,
 • tolerera
 • ,
 • stöd
 • ,
 • bäck
 • ,
 • förbli
 • ,
 • lida
 • ,
 • sätta upp

Examples of using

I cannot abide to see such cruelty.
Jag kan inte hålla mig till att se sådan grymhet.
How you can abide him?
Hur kan du hålla honom?
You have to abide by the laws.
Du måste följa lagarna.