Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worldly" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "światowy" na język polski

EnglishPolish

Worldly

[Światowy]
/wərldli/

adjective

1. Characteristic of or devoted to the temporal world as opposed to the spiritual world

 • "Worldly goods and advancement"
 • "Temporal possessions of the church"
  synonym:
 • worldly
 • ,
 • secular
 • ,
 • temporal

1. Charakterystyczny dla świata doczesnego lub mu oddany w przeciwieństwie do świata duchowego

 • "„dobra światowe i postęp"
 • "„doczesne posiadłości kościoła"
  synonim:
 • światowy
 • ,
 • świecki
 • ,
 • temporalny

2. Very sophisticated especially because of surfeit

 • Versed in the ways of the world
 • "The blase traveler refers to the ocean he has crossed as `the pond'"
 • "The benefits of his worldly wisdom"
  synonym:
 • blase
 • ,
 • worldly

2. Bardzo wyrafinowane, zwłaszcza z powodu nadmiaru

 • Zorientowany w sposobach świata
 • "„podróżnik blase odnosi się do oceanu, który przekroczył jako „`the pond'"
 • "„korzyści płynące z jego światowej mądrości"
  synonim:
 • blase
 • ,
 • światowy