Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wildly" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "dziko" na język polski

EnglishPolish

Wildly

[Dziko]
/waɪldli/

adverb

1. To an extreme or greatly exaggerated degree

 • "The storyline is wildly unrealistic"
  synonym:
 • wildly

1. W skrajnym lub mocno przesadzonym stopniu

 • "„fabuła jest szalenie nierealistyczna"
  synonim:
 • dziko

2. In an uncontrolled or unrestrained manner

 • "He gesticulated wildly"
  synonym:
 • wildly

2. W sposób niekontrolowany lub niepohamowany

 • "„gystykulował dziko"
  synonim:
 • dziko

3. With violent and uncontrollable passion

 • "Attacked wildly, slashing and stabbing over and over"
  synonym:
 • wildly

3. Z gwałtowną i niekontrolowaną pasją

 • "„atakował dziko, tnąc i dźgając w kółko"
  synonim:
 • dziko