Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weightless" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "bez wagi" na język polski

EnglishPolish

Weightless

[Nieważki]
/wetləs/

adjective

1. Having little or no weight or apparent gravitational pull

 • Light
 • "Floating freely in a weightless condition"
 • "A baby bat...fluffy and weightless as a moth"
 • "Jackets made of a weightless polyester fabric"
  synonym:
 • weightless

1. Posiadanie niewielkiego lub żadnego ciężaru lub pozornego przyciągania grawitacyjnego

 • Światło
 • "„swobodne pływanie w stanie nieważkości"
 • "„młody nietoperz...puszysty i nieważki jak ćma"
 • "Kurtki wykonane z nieważkiej tkaniny poliestrowej"
  synonim:
 • nieważki