Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "voltage" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "napięcie" na język polski

EnglishPolish

Voltage

[Napięcie]
/voʊltəʤ/

noun

1. The rate at which energy is drawn from a source that produces a flow of electricity in a circuit

 • Expressed in volts
  synonym:
 • voltage
 • ,
 • electromotive force
 • ,
 • emf

1. Szybkość, z jaką energia jest pobierana ze źródła wytwarzającego przepływ energii elektrycznej w obwodzie

 • Wyrażona w woltach
  synonim:
 • napięcie
 • ,
 • siła elektromotoryczna
 • ,
 • emf

2. The difference in electrical charge between two points in a circuit expressed in volts

  synonym:
 • electric potential
 • ,
 • potential
 • ,
 • potential difference
 • ,
 • potential drop
 • ,
 • voltage

2. Różnica ładunku elektrycznego między dwoma punktami w obwodzie wyrażona w woltach

  synonim:
 • potencjał elektryczny
 • ,
 • potencjał
 • ,
 • różnica potencjałów
 • ,
 • potencjalny spadek
 • ,
 • napięcie