Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "versatile" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "wszechstronny" na język polski

EnglishPolish

Versatile

[Wszechstronny]
/vərsətəl/

adjective

1. Having great diversity or variety

 • "His various achievements are impressive"
 • "His vast and versatile erudition"
  synonym:
 • versatile
 • ,
 • various

1. Posiadające dużą różnorodność lub różnorodność

 • "„jego różnorodne osiągnięcia robią wrażenie"
 • "„jego ogromna i wszechstronna erudycja"
  synonim:
 • wszechstronny
 • ,
 • różne

2. Changeable or inconstant

 • "Versatile moods"
  synonym:
 • versatile

2. Zmienny lub niestały

 • "„wszechstronne nastroje"
  synonim:
 • wszechstronny

3. Competent in many areas and able to turn with ease from one thing to another

 • "A versatile writer"
  synonym:
 • versatile

3. Kompetentny w wielu dziedzinach i potrafiący z łatwością przechodzić z jednej rzeczy do drugiej

 • "„wszechstronny pisarz"
  synonim:
 • wszechstronny

4. Able to move freely in all directions

 • "An owl's versatile toe can move backward and forward"
 • "An insect's versatile antennae can move up and down or laterally"
 • "A versatile anther of a flower moves freely in the wind"
  synonym:
 • versatile

4. Możliwość swobodnego poruszania się we wszystkich kierunkach

 • "„wszechstronny palec u nogi sowy może poruszać się do tyłu i do przodu"
 • "„wszechstronne czułki owada mogą poruszać się w górę i w dół lub w bok"
 • "„wszechstronny pylnik kwiatu porusza się swobodnie na wietrze"
  synonim:
 • wszechstronny