Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unpaid" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "nieodpłatny" na język polski

EnglishPolish

Unpaid

[Niezapłacony]
/ənped/

adjective

1. Not paid

 • "Unpaid wages"
 • "An unpaid bill"
  synonym:
 • unpaid

1. Nie zapłacono

 • "„niewypłacone wynagrodzenie"
 • "„niezapłacony rachunek"
  synonim:
 • niezapłacone

2. Without payment

 • "The soup kitchen was run primarily by unpaid helpers"
 • "A volunteer fire department"
  synonym:
 • unpaid
 • ,
 • volunteer(a)

2. Bez płatności

 • "„jadłodajnię prowadzili przede wszystkim nieopłacani pomocnicy"
 • "„ochotnicza straż pożarna"
  synonim:
 • niezapłacone
 • ,
 • wolontariusz(a)

3. Engaged in as a pastime

 • "An amateur painter"
 • "Gained valuable experience in amateur theatricals"
 • "Recreational golfers"
 • "Reading matter that is both recreational and mentally stimulating"
 • "Unpaid extras in the documentary"
  synonym:
 • amateur
 • ,
 • recreational
 • ,
 • unpaid

3. Zaangażowany jako rozrywka

 • "„malarz amator"
 • "„zdobył cenne doświadczenie w teatrach amatorskich"
 • "„golfiści rekreacyjni"
 • "„czytanie materii, która jest zarówno rekreacyjna, jak i stymulująca psychicznie"
 • "„nieodpłatne dodatki w filmie dokumentalnym"
  synonim:
 • amator
 • ,
 • rekreacyjny
 • ,
 • niezapłacone