Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twelfth" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "dwunasty" na język polski

EnglishPolish

Twelfth

[Dwunasty]
/twɛlfθ/

noun

1. Position 12 in a countable series of things

  synonym:
 • twelfth

1. Pozycja 12 w przeliczalnej serii rzeczy

  synonim:
 • dwunasty

2. One part in twelve equal parts

  synonym:
 • one-twelfth
 • ,
 • twelfth
 • ,
 • twelfth part
 • ,
 • duodecimal

2. Jedna część w dwunastu równych częściach

  synonim:
 • jedna dwunasta
 • ,
 • dwunasty
 • ,
 • dwunasta część
 • ,
 • duodecimal

adjective

1. Coming next after the eleventh and just before the thirteenth in position

  synonym:
 • twelfth
 • ,
 • 12th

1. Następny po jedenastym i tuż przed trzynastym na pozycji

  synonim:
 • dwunasty
 • ,
 • 12

Examples of using

The old church on the hill dates back to the twelfth century.
Stary kościół na wzgórzu datowany jest na dwunasty wiek.