Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tunnel" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "tunel" na język polski

EnglishPolish

Tunnel

[Tunel]
/tənəl/

noun

1. A passageway through or under something, usually underground (especially one for trains or cars)

 • "The tunnel reduced congestion at that intersection"
  synonym:
 • tunnel

1. Przejście przez coś lub pod czymś, zwykle pod ziemią (szczególnie dla pociągów lub samochodów)

 • "„tunel zmniejszył zatory na tym skrzyżowaniu"
  synonim:
 • tunel

2. A hole made by an animal, usually for shelter

  synonym:
 • burrow
 • ,
 • tunnel

2. Dziura zrobiona przez zwierzę, zwykle dla schronienia

  synonim:
 • nora
 • ,
 • tunel

verb

1. Move through by or as by digging

 • "Burrow through the forest"
  synonym:
 • burrow
 • ,
 • tunnel

1. Przenieś się przez lub jak przez kopanie

 • "„zakopuj się w lesie"
  synonim:
 • nora
 • ,
 • tunel

2. Force a way through

  synonym:
 • tunnel

2. Przeforsuj drogę

  synonim:
 • tunel