Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trauma" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "trauma" na język polski

EnglishPolish

Trauma

[Uraz]
/trɔmə/

noun

1. Any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.

  synonym:
 • injury
 • ,
 • hurt
 • ,
 • harm
 • ,
 • trauma

1. Wszelkie fizyczne uszkodzenia ciała spowodowane przemocą, wypadkiem, złamaniem itp.

  synonim:
 • kontuzja
 • ,
 • zraniony
 • ,
 • szkodzić
 • ,
 • uraz

2. An emotional wound or shock often having long-lasting effects

  synonym:
 • trauma
 • ,
 • psychic trauma

2. Rana emocjonalna lub wstrząs często mający długotrwałe skutki

  synonim:
 • uraz
 • ,
 • uraz psychiczny