Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tormented" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "tormented" na język polski

EnglishPolish

Tormented

[Dręczony]
/tɔrmɛntɪd/

adjective

1. Experiencing intense pain especially mental pain

 • "An anguished conscience"
 • "A small tormented schoolboy"
 • "A tortured witness to another's humiliation"
  synonym:
 • anguished
 • ,
 • tormented
 • ,
 • tortured

1. Odczuwanie intensywnego bólu, zwłaszcza psychicznego

 • "„udręczone sumienie"
 • "„mały, udręczony uczeń"
 • "„męczony świadek cudzego upokorzenia"
  synonim:
 • udręczony
 • ,
 • torturowany

2. Tormented or harassed by nightmares or unreasonable fears

 • "Hagridden...by visions of an imminent heaven or hell upon earth"- c.s.lewis
  synonym:
 • hag-ridden
 • ,
 • hagridden
 • ,
 • tormented

2. Dręczony lub nękany koszmarami lub nieuzasadnionymi obawami

 • "„poświęcony... wizjami nieuchronnego nieba lub piekła na ziemi" - cslewis
  synonim:
 • zajebisty
 • ,
 • zawzięty
 • ,
 • udręczony