Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tar" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja wyrazu "smoła" na język polski

EnglishPolish

Tar

[Smoła]
/tɑr/

noun

1. Any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue

  synonym:
 • pitch
 • ,
 • tar

1. Dowolna z różnych ciemnych ciężkich lepkich substancji otrzymywanych jako pozostałość

  synonim:
 • wysokość
 • ,
 • smoła

2. A man who serves as a sailor

  synonym:
 • mariner
 • ,
 • seaman
 • ,
 • tar
 • ,
 • Jack-tar
 • ,
 • Jack
 • ,
 • old salt
 • ,
 • seafarer
 • ,
 • gob
 • ,
 • sea dog

2. Człowiek, który służy jako marynarz

  synonim:
 • marynarz
 • ,
 • smoła
 • ,
 • Jack-tar
 • ,
 • Jacek
 • ,
 • stara sól
 • ,
 • gob
 • ,
 • pies morski

verb

1. Coat with tar

 • "Tar the roof"
 • "Tar the roads"
  synonym:
 • tar

1. Płaszcz ze smołą

 • "„smoła dach"
 • "„smołaj drogi"
  synonim:
 • smoła