Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sunset" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "zachód słońca" na język polski

EnglishPolish

Sunset

[Zachód słońca]
/sənsɛt/

noun

1. The time in the evening at which the sun begins to fall below the horizon

  synonym:
 • sunset
 • ,
 • sundown

1. Czas wieczorem, w którym słońce zaczyna spadać poniżej horyzontu

  synonim:
 • zachód słońca

2. Atmospheric phenomena accompanying the daily disappearance of the sun

  synonym:
 • sunset

2. Zjawiska atmosferyczne towarzyszące codziennemu zanikaniu słońca

  synonim:
 • zachód słońca

3. The daily event of the sun sinking below the horizon

  synonym:
 • sunset

3. Codzienne zdarzenie słońca tonącego pod horyzontem

  synonim:
 • zachód słońca

adjective

1. Of a declining industry or technology

 • "Sunset industries"
  synonym:
 • sunset

1. O upadającej branży lub technologii

 • "„przemysły zachodów słońca"
  synonim:
 • zachód słońca

2. Providing for termination

 • "A program with a sunset provision"
  synonym:
 • sunset(a)

2. Przewidująca wypowiedzenie

 • "„program z zabezpieczeniem wygaśnięcia"
  synonim:
 • zachód słońca(a)

Examples of using

Did you see the sunset earlier? It was really beautiful.
Widziałeś dzisiaj zachód słońca? Był przepiękny.
What a beautiful sunset.
Jaki piękny zachód słońca.
A beautiful sunset, isn't it?
Piękny zachód słońca, nieprawdaż?