Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "specifically" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "konkretnie" na język polski

EnglishPolish

Specifically

[Konkretnie]
/spəsɪfɪkli/

adverb

1. In distinction from others

  • "A program specifically for teenagers"
  • "He is interested specifically in poisonous snakes"
    synonym:
  • specifically

1. W odróżnieniu od innych

  • "Program specjalnie dla nastolatków"
  • "„interesują go szczególnie jadowite węże"
    synonim:
  • konkretnie

Examples of using

Instead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said "nut."
Zamiast dawać Alexowi orzechy za każdym razem, gdy powie cokolwiek, dawała mu je tylko wtedy, gdy powiedział "orzechy".