Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "soup" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "zupa" na język polski

EnglishPolish

Soup

[Zupa]
/sup/

noun

1. Liquid food especially of meat or fish or vegetable stock often containing pieces of solid food

  synonym:
 • soup

1. Płynna żywność, zwłaszcza mięsna, rybna lub roślinna, często zawierająca kawałki stałej żywności

  synonim:
 • zupa

2. Any composition having a consistency suggestive of soup

  synonym:
 • soup

2. Dowolna kompozycja o konsystencji przypominającej zupę

  synonim:
 • zupa

3. An unfortunate situation

 • "We're in the soup now"
  synonym:
 • soup

3. Niefortunna sytuacja

 • "„jesteśmy teraz w zupie"
  synonim:
 • zupa

verb

1. Dope (a racehorse)

  synonym:
 • soup

1. Narkotyk (koń wyścigowy)

  synonim:
 • zupa

Examples of using

He shared his soup with me.
Podzielił się ze mną zupą.
Even though my friend was a vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.
Chociaż mój kolega był wegetarianinem, nie powiedziałem mu, że zupa zawiera mięso.
We ate potato soup.
Zjedliśmy zupę pomidorową.