Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smoking" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "palenie" na język polski

EnglishPolish

Smoking

[Palenie]
/smoʊkɪŋ/

noun

1. The act of smoking tobacco or other substances

 • "He went outside for a smoke"
 • "Smoking stinks"
  synonym:
 • smoke
 • ,
 • smoking

1. Czynność palenia tytoniu lub innych substancji

 • "„wyszedł na zewnątrz po dym"
 • "„palenie śmierdzi"
  synonim:
 • dym
 • ,
 • palenie

2. A hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion

 • "The fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles"
  synonym:
 • smoke
 • ,
 • smoking

2. Gorąca para zawierająca drobne cząstki węgla powstająca w wyniku spalania

 • "„ogień wytworzył wieżę z czarnego dymu, którą można było zobaczyć z odległości wielu kilometrów"
  synonim:
 • dym
 • ,
 • palenie

adjective

1. Emitting smoke in great volume

 • "A smoking fireplace"
  synonym:
 • smoking

1. Emitowanie dymu w dużej objętości

 • "„palący kominek"
  synonim:
 • palenie

Examples of using

Don't forget smoking is bad for your health.
Nie zapominaj, że palenie szkodzi twojemu zdrowiu.
I quit smoking six months ago.
Rzuciłem palenie pół roku temu.
It’s hard to quit smoking.
Trudno rzucić palenie.