Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smile" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "uśmiech" na język polski

EnglishPolish

Smile

[Uśmiech]
/smaɪl/

noun

1. A facial expression characterized by turning up the corners of the mouth

 • Usually shows pleasure or amusement
  synonym:
 • smile
 • ,
 • smiling
 • ,
 • grin
 • ,
 • grinning

1. Wyraz twarzy charakteryzujący się podkręcaniem kącików ust

 • Zwykle pokazuje przyjemność lub rozbawienie
  synonim:
 • uśmiech
 • ,
 • uśmiechnięty
 • ,
 • uśmiechając się

verb

1. Change one's facial expression by spreading the lips, often to signal pleasure

  synonym:
 • smile

1. Zmień wyraz twarzy, rozkładając usta, często w celu zasygnalizowania przyjemności

  synonim:
 • uśmiech

2. Express with a smile

 • "She smiled her thanks"
  synonym:
 • smile

2. Ekspres z uśmiechem

 • "„uśmiechnęła się dzięki"
  synonim:
 • uśmiech

Examples of using

She made me smile.
Sprawiła, że się uśmiechnąłem.
Tom has never seen Mary smile.
Tom nigdy nie widział uśmiechu Mary.
Tom tried to smile, but couldn't.
Tom próbował się uśmiechnąć, ale nie potrafił.