Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "serial" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "serial" na język polski

EnglishPolish

Serial

[Seryjny]
/sɪriəl/

noun

1. A serialized set of programs

 • "A comedy series"
 • "The masterworks concert series"
  synonym:
 • serial
 • ,
 • series

1. Serializowany zestaw programów

 • "„serial komediowy"
 • "„cykl koncertów masterworks"
  synonim:
 • seryjny
 • ,
 • seriale

2. A periodical that appears at scheduled times

  synonym:
 • series
 • ,
 • serial
 • ,
 • serial publication

2. Periodyk ukazujący się o zaplanowanych godzinach

  synonim:
 • seriale
 • ,
 • seryjny
 • ,
 • publikacja seryjna

adjective

1. In regular succession without gaps

 • "Serial concerts"
  synonym:
 • consecutive
 • ,
 • sequent
 • ,
 • sequential
 • ,
 • serial
 • ,
 • successive

1. W regularnej sukcesji bez luk

 • "„koncerty seryjne"
  synonim:
 • kolejny
 • ,
 • następny
 • ,
 • sekwencyjny
 • ,
 • seryjny
 • ,
 • sukcesywnie

2. Pertaining to or composed in serial technique

 • "Serial music"
  synonym:
 • serial

2. Odnoszące się do techniki seryjnej lub skomponowane w niej

 • "„muzyka seryjna"
  synonim:
 • seryjny

3. Pertaining to or occurring in or producing a series

 • "Serial monogamy"
 • "Serial killing"
 • "A serial killer"
 • "Serial publication"
  synonym:
 • serial

3. Odnoszące się do serii lub występujące w niej lub ją produkujące

 • "„seryjna monogamia"
 • "„seryjne zabijanie"
 • "„seryjny morderca"
 • "„publikacja seryjna"
  synonim:
 • seryjny

4. Of or relating to the sequential performance of multiple operations

 • "Serial processing"
  synonym:
 • serial
 • ,
 • in series(p)
 • ,
 • nonparallel

4. Lub związane z sekwencyjnym wykonywaniem wielu operacji

 • "„przetwarzanie seryjne"
  synonim:
 • seryjny
 • ,
 • w serii(p)
 • ,
 • nierównoległy